Kimś jesteśmy?
O nas

"Aktywni dla Bieszczad" to grupa ludzi chcących zrobić coś dla swojej społeczności. To ludzie, którzy podejmują i realizują działania, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów lokalnych i aktywizowania mieszkańców. Ich działania wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych lokalnie potrzeb oraz odpowiadają na sygnały płynące z otoczenia, którego są członkami. Działania te stanowią świetny sposób na promowanie aktywności lokalnej oraz budowanie kapitału społecznego. Przedstawiciele "Aktywni dla Bieszczad" pełnią różne funkcje publiczne i społeczne. Przedstawiamy część z nich.

Bartosz Romowicz

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

Katarzyna Sekuła

Zastępca Burmistrza

Jacek Łeszega

Dyrektor BCTiP