Kim jesteśmy?
O nas

"Aktywni dla Bieszczad" to grupa ludzi chcących zrobić coś dla swojej społeczności. To ludzie, którzy podejmują i realizują działania, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów lokalnych i aktywizowania mieszkańców. Ich działania wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych lokalnie potrzeb oraz odpowiadają na sygnały płynące z otoczenia, którego są członkami. Działania te stanowią świetny sposób na promowanie aktywności lokalnej oraz budowanie kapitału społecznego. Przedstawiciele "Aktywni dla Bieszczad" pełnią różne funkcje publiczne i społeczne. Przedstawiamy część z nich.

Bartosz Romowicz Burmistrz Ustrzyk Dolnych

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Obecnie doktorant tej uczelni, uczestnik seminarium doktoranckiego z prawa finansowego, wykładowca akademicki. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Od 8 grudnia 2014 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Prywatnie wielki pasjonat piłki nożnej oraz polskiego kina. Więcej informacji na stronie www.romowicz.pl.

Katarzyna Sekuła Zastępca Burmistrza

Z wykształcenia magister zarządzania, finansów i rachunkowości- abosolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku ekononomia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w specjalności rachunkowość i finanse. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Mówi biegle w języku greckim. Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Prohatka II w Ustrzykach Dolnych. Były Wicestarosta Bieszczadzki.

Jacek Łeszega Dyrektor BCTiP

Z wykształcenia magister socjologii, kulturoznawca ze specjalnością kultura krajów karpackich, instruktor turystyki i rekreacji; przewodnik górski beskidzki i bieszczadzki, terenowy, Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, pilot wycieczek krajowych, znakarz górskich szlaków turystycznych. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Twórca Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych i jego wieloletni kierownik (1999-2007). Obecnie konkursu Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Pełni funkcję społeczną prezesa Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”. Jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Radny Powiatu Bieszczadzkiego od 2014 roku.

W 2014 roku "Aktywni dla Bieszczad" po raz pierwszy spróbowali swoich sił w wyborach samorządowych w powiecie bieszczadzkim. Powołali do życia Komitet Wyborczy Wyborców "Aktywni dla Bieszczad", który wystawił swoich kandydatów na radnych do Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz radnych do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, Rady Gminy w Czarnej oraz Rady Gminy w Lutowiskach. W większości byli to ludzie, którzy dotychczas nie angażowali się w sprawy samorządowe. Znani jednak byli ze swojej działalności na rzecz lokalnych społeczności jako np. sołtys, członek OSP, działacz kultury, spółdzielca czy przedsiębiorca.

Sukcesem okazała się wygrana Bartosza Romowicza (który został Burmistrzem Ustrzyk Dolnych) oraz Bogusława Kochanowicza (który został Wójtem Gminy Czarna).  Do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych udało się wprowadzić jednego radnego, Rady Gminy w Czarnej jedenastu radnych, Rady Gminy w Lutowiskach czterech radnych. W Radzie Powiatu Bieszczadzkiego znalazło się trzech radnych, a Pan Włodzimierz Podyma od grudnia 2014 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

"Aktywni dla Bieszczad" dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego przygotowali program wyborczy, którym kierują się w swojej codziennej działalności samorządowej. Jest on dostępny na stronie internetowej Bartosza Romowicza, aby każdy wyborca mógł z perspektywy czasu ocenić, które zadania zostały zrealizowane, a które nie. Zachęcamy do lektury.

"Aktywni dla Bieszczad" to grono ludzi otwartych na kolejnych członków. Jedynym warunkiem, aby podjąć z nami współpracę to CHĘCI do zmiany swojego otoczenia i poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

"Aktywni dla Bieszczad" wezmą ponownie udział w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku. W tym celu powołali Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad, o którym można więcej przeczytać w zakładce Wybory 2018.