Rada Miejska- okręg nr 15- ZYGMUNT FICEK
Ma 55 lat. Żonaty, ma dwie dorosłe córki. Wykształcenie wyższe. Wieloletni funkcjonariusz Wojska i Straży Granicznej. Od 9 lat na emeryturze.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Ogrodowego "Storczyk" w Ustrzykach Dolnych, którego jest założycielem. W 2013 roku, korzystając z nowych przepisów, był inicjatorem wyodrębnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Storczyk" ze struktur Polskiego Związku Działkowego, co zakończyło się sukcesem.

W Radzie Miejskiej chce być reprezentantem nie tylko swojego okręgu, ale również wszystkich mieszkańców miasta i gminy w zakresie ochrony środowiska oraz współpracy gminy z ogrodami działkowymi i innymi organizacjami działającymi w zakresie ekologii. Przy tym dla niego najważniejsze będą sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców jego okręgu, którymi będzie zajmował się w pierwszej kolejności. Wśród tych zadań jest m.in. remont i przebudowa dróg gminnych przy ul. Nadgórnej, ul. Zielonej oraz ul. Krótkiej, rozwiązanie problemu bieżącego utrzymania (w tym odśnieżania) dróg przy wspólnotach mieszkaniowych na Placu Chopina oraz budowa parkingu przy przebudowanej drodze przy ul. Nowej.