Rada Powiatu- okręg nr 1
Przedstawiamy kandydatów do Rady Powiatu- okręg nr 1.

Lider listy- Jacek Łeszega
Z wykształcenia magister socjologii, kulturoznawca ze specjalnością kultura krajów karpackich, instruktor turystyki i rekreacji; przewodnik górski beskidzki i bieszczadzki, terenowy, Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, pilot wycieczek krajowych, znakarz górskich szlaków turystycznych. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Twórca Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych i jego wieloletni kierownik (1999-2007). Obecnie konkursu Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Pełni funkcję społeczną prezesa Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”. Jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Radny Powiatu Bieszczadzkiego od 2014 roku.

NR 2 Krzysztof Wnuk
Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w 1978 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w ustrzyckim szpitalu wybierając jako swą główną dziedzinę medycyny chirurgię. W szpitalu i działającej przy szpitalu przychodni  pracował 25 lat. Od 2004 roku przeszedł na indywidualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym roku obchodził swój jubileusz 40 lat pracy. Od wielu lat jest bardzo cenionym chirurgiem, o czym świadczy zawsze pełna poczekalnie przed jego gabinetem.

NR 3 Alicja Kisielewicz
Ma wykształcenie wyższe, jest kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych oraz  radną – Rady Powiatu Bieszczadzkiego w latach 2015 – 2018. Łącząc funkcje urzędnika z funkcją radnej powiatowej zwiększa wielokrotnie swoje możliwości w rozwiązywaniu najważniejszych potrzeb mieszkańców Ustrzyk Dolnych.

NR 4 Anna Sydoryk
Z wykształcenia jest ratownikiem medycznym. Od 11 lat pracuje w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych. Jej dotychczasowa praca skupiała się na pomocy osobom starszym, potrzebującym, rozdawaniu żywności oraz propagowaniu krwiodawstwa. Swoim działaniem obejmuje cały powiat bieszczadzki. Jako Instruktor pierwszej pomocy prowadzi szkolenia, pokazy dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Jest to jej pasja. Od 2011 roku jest w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. W 2016 roku objęłam funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

NR 5 Józef Tomczak
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Ukończył studia podyplomowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku na kierunku Polonistyka. W 1986 roku rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bandrowie. Od 1987 roku jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki NSS w Ustrzykach Dolnych. W 2010 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustrzykach Dolnych, a od roku 2014 pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału ZNP.

NR 6 Artur Gawlik
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku Zarządzanie Personelem. Jest licencjonowanym Zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych i to jest jego codzienna praca zawodowa. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Solinie.

NR 7 Beata Maciołek
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ma 30 lat stażu w zawodzie nauczycielskim. Do 2017 roku była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1, zaś od 1 września 2017 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 1. Założycielka i prowadząca Zespół Tańca Ludowego "Bandanki" promującego nasze miasto i powiat bieszczadzki w kraju i za granicą od 23 lat. W 2007 r. otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauczyciel Roku, zaś 2012 roku tytuł Nauczyciela Roku Szkół Podstawowych w woj. podkarpackim. W 2015 roku Bieszczadzki Nauczyciel Roku, zaś w 2016 roku Kobieta Aktywna naszego powiatu.

NR 8 Katarzyna Sekuła
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentką studiów na kierunku Ekonomia i Administracja. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych. W latach 2014-2015 pełniła funkcję Wicestarosty Bieszczadzkiego w Powiecie Bieszczadzkim. Od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Sprawy, którymi chce się skutecznie zająć, jako radna powiatu bieszczadzkiego, to pakiet obywatelski (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, młodzieżowa rada powiatowa,), pakiet ekonomii społecznej (powiatowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, powiatowe centrum integracji społecznej, powiatowy ośrodek wsparcia organizacji pozarządowych), pakiet ekonomiczny (centralne, wspólne zakupy jednostek powiatowych), pakiet administracyjny (otwarty urząd, zapewnienie zgodności działania z prawem) oraz pakiet audytu (audyt wewnętrzny jako zintegrowany system kontrolny, dobrze służący zarządzaniu i doskonaleniu jednostki).